Giriş   |   GO Tahtası   |   Alan   |   Hamleler   |   Bağlantı   |   Rakip Taşları Esir Etme   |   Göz   |   KO Kuralı

Anasayfa

 

Bağlantı

 

Herhangi bir kesişim noktasına koyulan taşın hemen dikeyindeki veya yatayındaki noktalara o taşın nefes noktaları denmektedir. Eğer aynı renkten iki veya daha fazla taş birbirlerinin nefes noktalarına koyulursa taşlar birbirlerine bağlanır. Bağlantılar esir edilme veya etme durumlarına önemli roller oynarlar. Bağlantı yatay veya dikey şekillerde olabilmesine rağmen çapraz şekillerde olamaz.

 

 

 

 

 

Şekil 1'de görüldüğü üzere siyah taşlar birbirine nefes noktalarından bağlanmıştır ve tek bir taş grubu oluşturmuştur. Fakat beyaz taşların hiçbiri birbirine bağlı değildir. Yukarıda da bahsedildiği gibi, çapraz bağlantının yapılamayacağı şekilde görülmektedir.

 

 

 

 

 

       Şekil 1

 

 

 

 

Şekil 2'de 1,2 numaralı taşlar ve 3,4 numaralı taşlar kendi aralarında birbirlerine bağlıdır fakat 1,2,3 ve 4 numaralı taşlar bütünüyle birbirlerine bağlı değildir.Aynı durum her iki taraf için de geçerlidir.

 

 

 

 

 

       Şekil 2