Giriş   |   GO Tahtası   |   Alan   |   Hamleler   |   Bağlantı   |   Rakip Taşları Esir Etme   |   Göz   |   KO Kuralı

Anasayfa

Hamleler

 

            Daha önce de değindiğimiz üzere, Go'da taşlar, dikey ve yatay çizgilerin kesişim noktalarına konulmaktadır. Oyun başında tahta tamamıyla boştur. Oyuna siyah oyuncu hamle yaparak başlar ve oyuncular sıra ile tahtaya taş koyarak oyun devam ettirilir. Tahtaya koyulan bir taş oyun boyunca, esir edilmediği sürece yerinden hareket ettirilemez. Oyun, bütün kesişim noktaları taşlarla doldurulduğunda veya çevrelendiğinde biter.

 

            Normalde, oyuncular istedikleri herhangi bir boş kesişim noktasına hamle yapabilirler, iki aykırı durum dışında (bu durumlar ilerleyen bölümlerde anlatılacaktır.) Ayrıca oyuncular istedikleri bir anda pas diyebilirler (hamle sırası kendisindeyken hamle yapmayarak). İki oyuncu da üst üste pas dediği anda oyun biter ve artık puan sayım işlemi gerçekleştirilir.