Giriş   |   GO Tahtası   |   Alan   |   Hamleler   |   Bağlantı   |   Rakip Taşları Esir Etme   |   Göz   |   KO Kuralı

Anasayfa

 

Alan

 

Bir Go oyununda amaç alan veya puan elde etmektir. Oyunun sonunda en çok puanı olan oyuncu kazanır. Puan kazanmanın iki yolu vardır; biri alan çevirmek, ikincisi ise rakibin taşlarını esir etmektir.

 

Alanlar tamamen aynı renk taşlarla sınırlanmış ve çevrelenmiş boşluklardır. Tahtanın kenarı doğal bir sınır olarak davranır. Taşlar çizgilerin kesişme noktalarına konur ve puanlar da çevrelenmiş boş kesişme noktalarıdır.

 

Aşağıda 6 beyaz taş tarafından çevrelenmiş alan örnekleri bulunmaktadır.

 

   

    Şekil 1                                  Şekil 2

 

 

Şekil 1'de beyaz taşlar ve tahtanın kenarları köşede 9 puanlık bir alan oluşturmuştur. Tahtanın kenarlarındaki boşluklar sınır olarak kabul edilir ve boş oldukları için puan olarak sayılırlar. Şekil 2'de taşlar tahtanın kenarında 4 puanlık alan oluşturmuştur.

 

 

 

 

 

Şekil 3'te ise beyaz taşlar tahtanın ortasında 2 puanlık alan oluşturmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

      Şekil 3

 

Aşağıda iki tane bitmiş oyun örneği vardır. Oyun, bütün noktalar bir oyuncu tarafından çevrelendiğinde biter.

  

  ,

                  Şekil 4                                     Şekil 5

 

Şekil 4'de siyah 16, beyaz ise 17 puanlık alan çevirmiştir. Dolayısıyla beyaz 1 puan farkla kazanır. Şekil 5'te beyazın 11 puanı varken siyahın 16 puanı vardır, yani siyah 5 puan farkla kazanır.

Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir nokta da şudur: Çevrelenmiş(mesela beyaz oyuncu) olan bir alanın içine aynı renk (beyaz taş) taş koymak, çevreleyen oyuncunun toplam puanının bir azalmasına sebep olur. O yüzden çevrelediğimiz alana gerekmediği sürece taş koymamaya dikkat etmeliyiz.