Giriş   |   GO Tahtası   |   Alan   |   Hamleler   |   Bağlantı   |   Rakip Taşları Esir Etme   |   Göz   |   KO Kuralı

Anasayfa

Go Tahtası

 

Go, biri beyaz biri siyah taşları kullanan iki oyuncuyla oynanmaktadır. Asıl Go tahtası 19 yatay ve 19 dikey çizgiden oluşan, bir kareler düzenidir. Oyuncular sıra ile taş denilen dairesel, mercek şeklindeki taşları çizgilerin kesişme noktalarına yerleştirirler. Bazen daha kısa oyunlar için veya öğretmek amaçlı olarak 13x13'lük veya 9x9'luk daha küçük tahtalar kullanılabilir. Biz de temel kuralları göstermek için 7x7lik bir tahta kullanacağız.