Giriş   |   GO Tahtası   |   Alan   |   Hamleler   |   Bağlantı   |   Rakip Taşları Esir Etme   |   Göz   |   KO Kuralı

Anasayfa

 

KO KURALI

 

 

Beyaz ve siyah oyuncunun birbirlerini sürekli olarak esir edebilme durumu ‘Ko' olarak adlandırılır. Şekil 1'de de görüldüğü üzere beyaz oyuncu 1 numaralı siyah taşı esir edebilir fakat hemen sonraki hamle aynı şey siyah oyuncu için de geçerlidir ve bu durum sonsuza kadar böyle devam eder. Bu sonsuzluk çıkmazı, bu duruma özel bir kuralla engellenmektedir. Beyaz oyuncu 1numaralı taşı esir ettikten hemen sonraki hamlede siyah oyuncunun beyaz taşı yeniden esir etmesi yasaktır. En az 1 hamle geçmesi gerekmektedir siyah oyuncunun beyaz taşı yeniden esir edebilmesi için.

Ko basit bir durum gibi gözükse de oyun içerisin de çok hayati önemler taşıdığı durumlarla sık sık karşılaşılmaktadır.

                                  

 

 

 

        Şekil 1 

 

   

                 Şekil 2                                     Şekil 3

 

Şekil 2'de 1numaralı siyah taş beyaz taşı esir etmiştir ve beyaz da kural gereği yeniden, siyah taşı esir edememektedir. Beyaz ko durumunun kendisi için önemli olduğunu düşünmektedir ve kural gereği siyah taşı da tekrar esir edemediği için tahtanın diğer bir bölgesinde taktiksel bir hamle yapmaktadır 2 numaralı hamleyle (Şekil 3).

  

     

                  Şekil 4                                     Şekil 5

 

Siyah oyuncu da 2 numaralı hamleye cevap olarak 3 numaralı hamleyi yapmaktadır. ( Biliyoruz ki, eğer siyah oyuncu 3 numaralı hamleyi yapmazsa ve beyaz bu hamleyi yaparsa siyahın 2.göz yapma şansı kalmamaktadır.) 4 numaralı hamleyle de beyaz ko durumundaki siyah taşı tekrar esir etmektedir.

 

 

                   Şekil 5                                     Şekil 6

 

Şekil 5 ve 6'da da görüldüğü üzere (1 numaralı hamleler), Ko aynı zamanda tahta kenarlarında ve köşelerde de olabilir.