Giriş   |   GO Tahtası   |   Alan   |   Hamleler   |   Bağlantı   |   Rakip Taşları Esir Etme   |   Göz   |   KO Kuralı

Anasayfa

 

GÖZ

 

Bir önceki bölümde anlatıldığı üzere, bir taş grubunu esir edebilmek için grubun bütün nefes noktaları doldurulmalıdır. Grup sadece dışardan değil, aynı şekilde içeriden de çevrelenmelidir, eğer nefes noktası veya noktaları varsa içeride de. Yani grubun içerisindeki nefes noktaları da doldurulmalıdır.

 

Bir taş grubunun içerisinde bulunan tek boşluğa göz denir. Oyun sonunda bir taş grubunun yaşayabilmesi için en az iki ayrı göze sahip olması gereklidir. Go oyunundaki savaşlarda kilit nokta göz yapabilmek veya rakibin göz yapmasını engellemektir.

 

 

 

Şekil 1'de beyaz taş grubunun dışarıdaki bütün nefes noktaları siyah taşlarla doldurulmuştur ve beyaz grubun tek nefes noktası kalmıştır kendi içinde. Beyaz grubun içerisindeki bu tek nefes noktası bir göz olarak adlandırılır. Ancak, siyah oyuncu bu gözü doldurarak beyaz taşları esir edebilir. Eğer beyaz grubun dışarıdaki nefes noktalarından bir tanesi doldurulmamış olsaydı, siyah oyuncu doğrudan gözü dolduramazdı. Çünkü göz doldurmak, normalde kuraldışı hamle sayılmaktadır.

 

 

 

 

      Şekil 1

 

 

 

 

 

Şekil 2'de görüldüğü üzere siyah oyuncu son olarak beyaz grubun içindeki tek nefes noktasını da doldurarak beyaz taşları esir etmiştir ve toplamda 14 puan elde etmiştir.(7 esir taş + 7 boş nokta)

 

 

 

 

       Şekil 2

İKİ GÖZ

 

Oyunun erken safhalarında, tahtada az taş varken, esir edilmekle tehdit edilen gruplar dışarı doğru açılarak (kaçarak veya uzayarak) kendilerini kurtarmaya çalışabilirler. Fakat oyun ilerledikçe ve tahta her iki tarafın taşlarıyla doldukça, her grup diğer tarafın grubu tarafından çevrelenmeye başlayacaktır. İki gözü olan gruplar yaşayacak, olmayanlar ise esir edilecek veya bir başka yaşayan gruba bağlanacaktır.

 

İki gözü olan bir grup, ne kadar dışarıdaki bütün nefes noktaları doldurulsa da asla esir edilemez. Çünkü iki göz asla aynı anda rakip taş tarafından doldurulamaz.

 

 

 

 

 

Şekil 3'te beyaz grubun dışarıdaki bütün nefes noktaları doldurulmuş olmasına rağmen beyaz grup iki göze sahip olduğu için oldukça güvenlidir ve esir edilemez.

 

 

 

      Şekil 3