Giriş   |   GO Tahtası   |   Alan   |   Hamleler   |   Bağlantı   |   Rakip Taşları Esir Etme   |   Göz   |   KO Kuralı

Anasayfa

 

RAKİP TAŞLARI ESİR ETME

 

Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere, Go oyununda alan veya puan elde edebilmek için iki yol olduğunu biliyoruz, alan çevirmek veya rakip taşları esir etmek. Bu yüzden, Go oyununda oyuncular rakiplerinin taşlarını veya gruplarını bütün nefes noktalarını doldurarak esir edebilirler. Esir edilen taşlar tahtadan kaldırılarak oyun sonunda rakibin puanı azaltmak için rakibin alanının içerisine konulur. Buradan da anlaşılacağı üzere, bir taş esir etmek iki puan değerine karşılık gelmektedir. (Esir taşı kendi alanımızdan kaldırdığımızda bir puan elde edilecektir ve esir edilen taş oyun sonunda rakibin alanına koyulduğunda rakipten bir puan eksiltilecektir. Böylece bir esir taş iki puana denk gelecektir.)

      

Go oyunundaki asıl amaç en fazla alanı çevrelemek olsa da, rakibin taşlarını esir etme olasılığı ve rakip taşı esir etme ile tehdit ederek esir olma durumundan kurtulma manevraları oyuna karmaşık bir strateji kazandırmaktadır. Bu bölümde rakibin taşlarının nasıl esir edilebileceğini göreceğiz.

 

Öncelikle bilinmesi gereken şudur: Eğer bir taş veya taş grubunun bütün nefes noktaları (dikey ve yatay komşu kesişim noktaları) rakip taşlarla doldurulduysa o taş veya grup esir edilmiş demektir ve bu taş veya taşlar tahtadan kaldırılır.

 

 

                   Şekil 1                                   Şekil 2

 

Şekil 1'de beyaz taş, bir sonraki siyah hamlesiyle esir edilmek üzeredir. Görüldüğü üzere Şekil 1'deki beyaz taşın sadece bir nefes noktası kalmıştır. Eğer sıradaki hamlede beyaz oyuncu taşını kurtarmak için bir hamle yapmazsa siyah oyuncu bir sonraki hamlede, Şekil 2'deki 1 hamlesiyle, beyaz taşı esir edecektir. Şekil 1'deki beyaz taşın bulunduğu duruma ise beyaz ataride (bir hamle sonra esir edilme durumu) denilmektedir.

 

 

 

 

Şekil 3'ten de tahmin edilebileceği üzere siyah oyuncu, beyazın son kalan nefes noktasını da doldurarak beyaz taşı esir etmiştir. Esir edilen taş tahtadan kaldırılarak oyun sonunda puan sayımına kadar, oynanılan taşlarla karıştırılmadan, ayrı olarak saklanır.

                                                                                                                              

 

 

 

 

     Şekil 3

 

 

 

 

 

Şekil 4 ‘de beyaz taş grubunun 7 nefes noktası vardır. Eğer siyah oyuncu bu 7 noktayı doldurursa beyaz taş grubunu esir olacaktır.            

 

 

 

 

 

                  Şekil 4

 

 

 

 

 

 

Şekil 5'te siyah oyuncu beyaz grubun 7 nefes noktasının 6'sını doldurarak, bir sonraki hamlesiyle, beyaz grubu esir etmekle tehdit etmektedir ve beyaz ataridedir. 

 

 

                   Şekil 5 

 

   

                  Şekil 6                                     Şekil 7

 

Şekil 6 ve 7'de sırasıyla, siyah onuncu beyaz grubun kalan son nefes noktasını da doldurarak beyaz grubu esir etmiştir ve esir olan 3 taşı tahtadan kaldırmıştır. Esir taşlar tahtadan kaldırıldıktan sonra, esir taşların bulunduğu 3 kesişim noktası artık siyah oyuncunun puanı olmuştur.